Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

anubis
3554 89cb
Reposted fromniewychowana niewychowana viaskylark skylark
anubis
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaskylark skylark

May 30 2015

5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viatake-care take-care
anubis
anubis
8703 229d
Reposted fromnenya nenya
5533 fe1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamusiic musiic
anubis
4547 1663
Reposted fromreylin reylin viadotkliwie dotkliwie

May 27 2015

anubis
4216 6ce8
Reposted frompesy pesy viakruemelmonster kruemelmonster
anubis

Będę cię doprowadzał do wściekłej kurwicy, będziesz przeze mnie ryczeć, będziemy spędzać godziny na długim wyjaśnianiu co kto miał na myśli, będziemy przyrzekać sobie poprawę i nic z tego więcej nie wyjdzie.

Reposted fromcarre carre viaanakarenina anakarenina
anubis
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viamicomomicuando micomomicuando
6085 6d7b

Kit Snow (✿ ♥‿♥)

Reposted fromsbguys sbguys vialaluna laluna
1487 a139
Reposted fromstfn stfn viaikari ikari
6250 7069
Reposted fromarmadillo armadillo viajustmess justmess
anubis
2714 9fbd 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaHotChick HotChick
7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viakarmazynowa karmazynowa
anubis
I want you to remember how it feels when I look at you.
— Colleen Hoover, Confess
Reposted frommefir mefir viakarmazynowa karmazynowa
anubis
9212 47c3
1289 045e
Reposted fromkulamin kulamin viakarmazynowa karmazynowa
3391 ef11
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakarmazynowa karmazynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...